Írásbeli kérdés P-9028/10 Sandrine Bélier (Verts/ALE) a Bizottság számára. ACTA – jogsértések megakadályozása