Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie przeglądu strategii UE w zakresie praw człowieka (2012/2062(INI))