Neuvoston asetus (EY) N:o 881/2002, annettu 27 päivänä toukokuuta 2002 , tiettyihin al-Qaida-verkostoa lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä