Írásbeli kérdés E-2535/10 előterjesztette: Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a Bizottsághoz. A fiatal gazdálkodóknak szóló ösztönzők