Yttrande från rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgivet vid dess möte den 9 november 2009 om ett utkast till beslut i ärende COMP/39.316 – GDF, spärrning av tillträde – Föredragande medlemsstat: Bulgarien