Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en machtsposities uitgebracht op zijn bijeenkomst van 9 november 2009 betreffende een ontwerpbeschikking in Zaak COMP/39.316 — GDF-marktafscherming — Rapporteur: Bulgarije