A schengeni vívmányok a Schengeni Információs Rendszerre vonatkozó rendelkezéseinek a Bolgár Köztársaságban és Romániában történő alkalmazása * Az Európai Parlament 2010. június 17-i jogalkotási állásfoglalása a schengeni vívmányok a Schengeni Információs Rendszerre vonatkozó rendelkezéseinek a Bolgár Köztársaságban és Romániában történő alkalmazásáról szóló tanácsi határozattervezetről (06714/2010 – C7-0067/2010 – 2010/0814(NLE))