EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 40/2012 ( 2012. gada 30. marts ), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)