2012 m. kovo 30 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 40/2012, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)