Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fördelning av fiskemöjligheter inom ramen för partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde