Írásbeli kérdés E-4163/09 előterjesztette: Jim Higgins (PPE) a Bizottsághoz. Korlátozott garancia