A Bizottság 2011/58/EU irányelve ( 2011. május 10. ) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a karbendazim hatóanyagként való ismételt felvétele céljából történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg