C-45/10. sz. ügy: A Raad van State (Belgium) által 2010. január 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW, Marc Janssens kontra Belgische Staat