Írásbeli kérdés P-003130/11 Roberta Angelilli (PPE) a Bizottság számára. Az Európa Naptár gyártására irányuló közbeszerzési eljárással kapcsolatos további adatok