T-16/04. sz. ügy: A Törvényszék 2010. március 2-i ítélete — Arcelor kontra Parlament és Tanács ( Környezet — 2003/87/EK irányelv — Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszere — Megsemmisítés iránti kérelem — Közvetlen és személyben való érintettség hiánya — Kártérítés iránti kérelem — Elfogadhatóság — Magánszemélyekre jogokat ruházó magasabb rendű jogi szabály kellően súlyos megsértése — A tulajdonhoz való jog — Szakmai tevékenység szabad gyakorlása — Arányosság — Egyenlő bánásmód — Letelepedés szabadsága — Jogbiztonság )