Írásbeli kérdés E-001822/11 Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) a Bizottság számára. Az elektronikus számlázás uniós lakosok számára jelentett hátrányainak kiküszöbölése