Regulamentul (UE) nr. 494/2010 al Comisiei din 25 mai 2010 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun