A Bizottság 494/2010/EU rendelete ( 2010. május 25. ) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról