Ajánlattételi felhívás a második Marco Polo program keretében forgalomátterelési, katalizáló hatású, tengeri gyorsforgalmi utakkal kapcsolatos, forgalmat kiküszöbölő és közös tanulási intézkedésekre (Az 1692/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet – HL L 328., 2006.11.24., 1. o. )