2011/389/EU: A Bizottság határozata ( 2011. június 30. ) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3e. cikke (3) bekezdésének a)–d) pontjában említett kibocsátási egységek uniós szintű mennyiségéről EGT-vonatkozású szöveg