2010/563/EU: Az egyrészről a CARIFORUM-államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodással létrehozott Közös CARIFORUM–EU Tanács 2/2010 sz. határozata ( 2010. május 17. ) a vitarendezési eljárási szabályoknak, valamint a választott bírók és közvetítők magatartási kódexének az elfogadásáról