Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.10053 – Zollner Elektronik/Syskron Holding/Samhammer/TIKI) Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP) 2021/C 5/17