C-444/09 és C-456/09. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2010. december 22-i ítélete (Juzgado Contencioso Administrativo n °3 de La Coruña (Spanyolország) és a Juzgado Contencioso Administrativo n °3 de Pontevedra (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Rosa María Gavieiro (C-444/09), Ana María Iglesias Torres (C-456/09) kontra Consejería de Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia (Szociálpolitika — 1999/70/EK irányelv — Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló keretmegállapodásának 4. szakasza — A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve — A keretmegállapodásnak valamely autonóm közösség határozott időre kinevezett köztisztviselőre történő alkalmazása — A teljesített szolgálati idő után járó juttatás nyújtása tekintetében kizárólag a szerződés ideiglenes jellege alapján eltérő bánásmódot megállapító nemzeti szabályozás — A teljesített szolgálati idő után járó juttatáshoz való jog visszaható hatállyal történő elismerésére irányuló kötelezettség)