T-394/09. sz. ügy: A Törvényszék 2010. december 14-i végzése — General Bearing kontra OHIM (GENERAL BEARING CORPORATION) ( „Közösségi védjegy — A GENERAL BEARING CORPORATION közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja” )