Írásbeli kérdés E-006831/11 Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE) a Bizottság számára. A penamoai (La Coruña) roma származású lakosok alapvető jogainak megsértése