Intresseanmälan för styrelseuppdrag i Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet – Förlängning av ansökningstiden (EUT C 92 av den 24.3.2017)