Sejħa għal espressjonijiet ta’ interess għall-kariga ta’ Membru tal-Bord tal-Amministrazzjoni tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel — Tiġdid tad-data ta’ skadenza għas-sottomissjoni tal-applikazzjoni (ĠU C 92, 24.3.2017)