Verordening (EEG) nr. 1288/73 van de Commissie van 17 mei 1973 tot vaststelling van de bij uitvoer van rijst en breukrijst op de restitutie toe te passen correctiefactor