C-458/07. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2009. március 12-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Portugál Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Hírközlés — 2002/22/EK irányelv — Egyetemes szolgáltatás — Általános előfizetői névjegyzéknek (telefonkönyvnek) és általános tudakozószolgáltatásnak a végső felhasználók rendelkezésére bocsátására vonatkozó kötelezettség)