Kirjalik küsimus E-011053/10 Sajjad Karim (ECR), Malcolm Harbour (ECR) komisjonile. Innovatsiooni edendamine autoriõigust käsitleva poliitika kaudu