Írásbeli kérdés E-4805/07 előterjesztette: Simon Busuttil (PPE-DE) a Bizottsághoz. Az EU polgáraival szemben tanúsított bánásmód az Egyesült Királyság közlekedési szabályainak alkalmazása során