Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1084 al Comisiei din 5 iulie 2016 de aprobare a bifenil-2-ol ca substanță activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 3 (Text cu relevanță pentru SEE)$