Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1084 van de Commissie van 5 juli 2016 tot goedkeuring van bifenyl-2-ol als bestaande werkzame stof voor gebruik in biociden voor productsoort 3 (Voor de EER relevante tekst)$