Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1084 af 5. juli 2016 om godkendelse af biphenyl-2-ol som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 3 (EØS-relevant tekst)$