Az egészségügyi miniszter 43/2006. (XII. 8.) EüM rendelete az állati eredetû élelmiszerekben található peszticid-maradék megengedhetõ mértékérõl szóló 34/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról