2008/790/EK: A Bizottság határozata ( 2008. október 7. ) a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al . (a fenyőfa fonalférge) elterjedése elleni, Portugáliának az attól ismerten mentes területein kívüli más területeire vonatkozó ideiglenes kiegészítő intézkedéseknek a tagállamok számára történő előírásáról szóló 2006/133/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 5555. számú dokumentummal történt)