A Bizottság 938/2009/EK rendelete ( 2009. október 6. ) a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az V, VI és VII övezet közösségi vizein és harmadik országok felségterületéhez vagy joghatósága alá nem tartozó vizein folytatott, villás tőkehalra irányuló halászat tilalmáról