2007/605/EK: A Bizottság határozata ( 2007. augusztus 7. ) a közös halászati politika irányításához szükséges adatok gyűjtésével és kezelésével kapcsolatban egyes tagállamoknál 2007-ben felmerült kiadások támogathatóságáról (az értesítés a C(2007) 3737. számú dokumentummal történt)