Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/97 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (UE) 2015/640 w odniesieniu do wprowadzenia nowych dodatkowych wymogów w zakresie zdatności do lotu