Sodba Sodišča z dne 9. aprila 2015 v zadevi E-16/14 – Pharmaq AS proti Intervet International BV (Zdravila za uporabo v veterinarski medicini – dodatni varstveni certifikat – Uredba (EGS) št. 1768/92 – pojem „prva odobritev za dajanje izdelka na trg“ v Evropskem gospodarskem prostoru – učinkovina)