Tiesas spriedums (2015. gada 9. aprīlis) lietā E-16/14 – Pharmaq AS pret Intervet International BV (Veterinārās zāles – Papildu aizsardzības sertifikāts – Regula (EEK) Nr. 1768/92 – Jēdziens “pirmā atļauja laist produktu tirgū kā zāles” Eiropas Ekonomikas zonā – Aktīvā viela)