Tuomioistuimen tuomio, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2015, asiassa E-16/14 – Pharmaq AS vastaan Intervet International BV (Eläinlääkkeet – lisäsuojatodistus – asetus (ETY) N:o 1768/92 – käsite ”ensimmäinen lupa saattaa tuote markkinoille” Euroopan talousalueella – vaikuttava aine)