Απόφαση του Δικαστηρίου, της 9ης Απριλίου 2015, στην υπόθεση E-16/14 — Pharmaq AS κατά Intervet International BV [Κτηνιατρικά φάρμακα — Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας — Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92 — Έννοια της «πρώτης άδειας κυκλοφορίας ενός προϊόντος στην αγορά» στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο — Δραστική ουσία]