A Bíróság utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában HL C 183., 2007.8.4.