2007/816/EK: A Bizottság határozata ( 2007. december 10.) a Lengyelországban a baromfiknál előforduló magas patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről szóló 2006/415/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 6359. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)