A Bíróság utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában HL C 301., 2008.11.22.