Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak nr. COMP/M.4545 — Statoil/Hydro) Voor de EER relevante tekst