Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a gépjárművek által előidézett rádiózavarokról (elektromágneses összeférhetőség) (COM(2009) 546 végleges – 2009/0154 (COD))