Írásbeli kérdés E-1583/04 előterjesztette: Heide Rühle (Verts/ALE) a Bizottsághoz. A petalai (Görögország) vadlovak védelme