Írásbeli kérdés E-5163/07 előterjesztette: Joseph Muscat (PSE) a Bizottsághoz. Az Európai Szociális Alapra vonatkozó projekt